تایل گچی آکوستیک کناف به دلیل قابلیت جذب صوت بالا ، زیاد کاربردی هستند.این صفحات صوت را از راه سوراخ های تایل به تقدیر پشتی سقف کاذب ” سقف دکور ” منتقل میکند و تقدیر زیادی از صوت را از بین اسیر و میزان آن را تفریق میدهد.از تایل گچی آکوستیک کناف  میتوان در هر فضاهایی بهره‌گیری کرد ولی بیشترین کاربرد این تایل ها در فضاهایی همانند سینما ، تئاتر ، و دفاتر پیشه و فضاهای آموزشی است.


استفاده کردن از پشم سنگ در تقدیر پشت تایل گچی آکوستیک کناف مایه افزایش توان آن در جذب صوت خواهد شد . این تایل ها بدون رنگ و ساده ” تایل گچی ساده کناف ” و یا با روکش های گوناگون PVC تولید و عرضه میشوند و همچنین حائز لایه فلیس برای ممانعت کردن از فروریزی و انتشار ذرات پشم معدنی می باشد.

تایل گچی آکوستیک