نصب تند و اسان سقف کاذب یکی از مهم ترین مواردی است که تولیدکنندگان در ساخت آن چشم وهمچشمی بسیاری دارند. نصب اسان به عواملی چون :


سبکی متریال¬_انتخاب کردن حجم و زاویه های پسندیده برای نصب بهتر_انتخاب کردن متریالی که در ساحل هم به راحتی جفت و جور شوند_تولید سازه هایی با اندازه های گوناگون و … پیوستگی دارد.

با پروا به میزان رطوبت بالایی که در برخی استان های شمالی کشور وجود دارد، استفاده از سقف کاذب پی وی سی می تواند مشکلاتی که در این مناطق دارند را برطرف کند. طراحان نیز در سعی اند که با در نظر اخذ تمامی این موارد،متریالی را طراحی کنند الی به راحتی خاصیت های مورد بیچارگی را تامین کنند. همگی موارد نام دستگیر شده در طراحی و ساخت مهم و موثر است زیرا تک تک موارد در بکارگیری هر طرحی به نکویی بهره‌گیری می شود.

سقف کاذب